Jemputan Kereta

Mari berkemas

Kereta sudah semakin merapat

Mari berkemas lajunya semakin cepat

Bel berbunyi, lajunya semakin ganas

Mari bergegas

Siapkan perbekalan

Perut akan melewati gerbong demi gerbong kelaparan

Ruh akan melalui petugas petugas pertanyaan

Sedangkan jasmani hanya akan melalui terowongan demi terowongan kebisuan

Sudahkah siap perbekalan?

Cukup

Kereta telah memotong jalan

Rodanya terhenti, sepertinya waktumu telah habis

Mari berangkat

[TheChamp-FB-Comments style="background-color:#fff;"]